මෙවර  72 නිදහස් දින උත්සවය  අප  කාර්යාලය මෙසේ සැමරු වගයි..... 
පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය යටතේ සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය. පෙරවරු 8.00ට ජාතික කොඩිය ඔසවා ජාතික ගීය ගායනා  කිරීමෙන් අනතුරුව ආගමික වතාවත් සිදු කොට වි. 2ක නිශ්ශබ්ද තාවක් පවත්වා  මියගිය රණවිරුවන්ද සිහි කලහ.ඉන් පසු කාර්යාලයේ තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක පැල රෝපණය කරන ලදි.

 

News & Events

26
Feb2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
Aug2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

Scroll To Top