මෙවර  72 නිදහස් දින උත්සවය  අප  කාර්යාලය මෙසේ සැමරු වගයි..... 
පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය යටතේ සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය. පෙරවරු 8.00ට ජාතික කොඩිය ඔසවා ජාතික ගීය ගායනා  කිරීමෙන් අනතුරුව ආගමික වතාවත් සිදු කොට වි. 2ක නිශ්ශබ්ද තාවක් පවත්වා  මියගිය රණවිරුවන්ද සිහි කලහ.ඉන් පසු කාර්යාලයේ තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක පැල රෝපණය කරන ලදි.

 

News & Events

28
ஆக2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top