අනු අංකය

නම

ලිපිනය

සභාපති/ලේකම් ගේ නම

දුරකථන අංකය

1

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

ආර්.එම්.විජේරත්න

 

2

සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

 

3

වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

බී.පතන්ගොඩ

077152576

4

බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

 

5

වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

 

6

සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

ඩී.යූ.අප්පුහාමි

 

7

සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

යූ.ඒ.විමලරත්න

 

8

මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

 

9

සෙත්සරණ සංවිධානය

123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

චන්ද්‍රා අන්ධවීර

0384282827

10

ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

 

11

684/B කිරිබේරිය  සමෘද්ධි පානිය ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ සමිතිය

684බී,කිරිබේරිය,මහවල

මොරකන්දේගොඩ ධම්මරතන නායක හිමි

 

12

වැඩිහිටි එකමුතු සංවිධානය -පල්ලිමුල්ල ගොරකාපොළ

180,හේනමු ල්ල,වත්තල්පොල,පානදුර

ඩබ්.ඩෙන්සිල් ප්‍රනාන්දු

 

13

මනෝ සමාජිය සම්පත්  සංවර්ධන හා ළමා ශක්ති පදනම

සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන,පිංවත්ත,පානදුර

තලල්ලේ මෙත්තානන්ද ස්ථවිර

0342232360

14

පානදුර පොලිස් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරි සංගමය

පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය,පානදුර දකුන

පී.කේ.ප්‍රේමදාස

0382234755

15

පානදුර ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

5,බඩු ගබඩාව පාර,පානදුර

සරත් අල්විස්

 

16

පල්ලිමුල්ල සුභ සාධක සංවිධානය

25,චන්ද්‍රවංක මාවත,පල්ලිමුල්ල

ගුණදාස පතිරණ

 

17

වාද්දුව වෙළද හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

වාද්දුව

ජයසිරි සිල්වා

0382235899

18

කවිරාජ මාවත දෙවන පටුමග අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

393,2 පටුමග,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර

එච්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

 

19

 කැටකැල්ල ගනේවත්ත එක්සත්  සුභ සාධක සංගමය

කැටකෑල්ල ගහවත්ත,පාඨලීරුක්කාරාම පාර,වෑකඩ

නිමල් අබේසිංහ

 

20

චමිත් චතුරංග හා මයාකඩුව පදනම

22,වසන්තාරාම පාර,වාද්දුව

සී.මායාකඩුව

0382296186

21

කුරුප්පුමුල්ල එකමුතු සුභ සාධක සංගමය

190/24,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

රොෂාන් අජිත්

0382244258

22

උයන්කැලේ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

25,දොඹගහවත්ත,උයන්කැලේ,පානදුර

ඩබ්.ජී.සොයිසා

 

23

නාවැටිය එකමුතු සංවිධානය

නාවැටිය පාර,බෙක්කේගම

එන්.අමරසිංහ

 

24

පින්වත්ත බටහිර  ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

18ජෝන්කීල්ස් නිවාස,පිංවත්ත

වයි.එස්.එන්.සුගත් සිල්වා

 

25

එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය කුරුදුවත්ත, වටභාගේ

කුරුදුවත්ත,වටබාගේ,පානදුර

පී.ඩී.ඩග්ලස්  ද  සිල්වා

 

26

බ/ මාලමුල්ල මානව සම්පත් සුරැකිමේ  පදනම

41සී,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

සුමිත් අතුකෝරල

0382236960

27

වාද්දුව දකුණ සහ බටහිර ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

12/21,සමාන්තර පාර,වාද්දුව

කේ.නිහාල් ප්‍රනාන්දු

 

28

කදුරුදුව සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

කදුරු දූව,ගොරකාන,පානදුර

එන්.කේ.ඩී.සංජීව

 

29

මෙත්සිසිල මත් නිවාරණ සංවිධානය

201/03,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

සංජීව ෆොන්සේකා

 

30

සුමිතුරු සුභ සාධක සංගමය

අමන්ජය,14,කොහුමෝල පාර,මහවාද්දුව,වාද්දුව

ඩබ්.ඒ.ක්‍රිශාන්ත පෙරේරා

 

31

සිහල බොදුසවිය

3/17,සාගර මාවත,පානදුර

ආර්.තරංග

0382243076

32

වලාන උතුර එකමුතු  අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

පසිදු,ජුබිලි පටුමග,වලාන උතුර,පානදුර

   

33

ග්‍රාමිය ආපදා කළමනාකරණ හා සුභසාධක කමිටුව

43/37,සමනකන්ද මාවත.නල්ලූරුව,පානදුර

එම්.ආර්.කුලරත්න

0382237144

34

පොදුජන සේවා එකාබද්ධ සංගමය

මුදලින්දාරාමය,වැලිපිටියපන්සල,ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,පානදුර

පූජ්‍ය දඹගස්ආරේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

038-2232439

35

මානව සම්පත් පදනම

සුසුමානික නිවාසය නල්ලුරුව පානදුර

අයි.පුෂ්පකුමාර

 

36

සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

34,රවුම්පාර,වාද්දුව

එෆ්.එච්.ජෝෂප් සිල්වා

0382296547

37

උඩවෙල පාරේ සුභසාධක හා දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමිතිය

උඩවෙල පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

පී.එම්.කරුණාදාස

 

38

මාලමුල්ල පරාර්ථ සාධන සංගමය

සුදර්ශි,මාලමුල්ල,පානදුර

වයි.සිරිවර්ධන

 

39

අරලිය උයන සුභ සාධක සංගමය

77/41,අරලිය උයන,මැද පාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

එච්.ආර්. ෆොන්සේකා

 

40

එක්සත් සුභ සාධක සංගමය-එළුවිල

10,බෝගහ ඉදිරිපිට පාර,එළුවිල,පානදුර

එම්.මයිකල් සිල්වා

 

41

තල්පිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

322/4,ගාලු පාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

ජිනදාස යූ ගමගේ

0382295192

42

පරත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

12/7,චතුර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එන්.එස්.වී.ගමගේ

0384906167

43

ගෝල්ඩන් කී මුදල් තැන්පත් කරුවන්ගේ සංගමය

184/4,ගාලුපාර,පානදුර

අනූෂා ෂර්මට්

0724438883

44

දිබ්බැද්ද සමගි මාවත සුභ සාධක සංගමය

71,හේමාලි,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජේ.ලාල්.ප්‍රනාන්දු

 

45

උඩුගල්ල මයුරා එකමුතු සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය

697ඒ,ද/තල්පිටිය,උඩුගල්ල

ඩබ්.ඒ.ආර්.ප්‍රේමලාල්

0772518628

46

වලව්වත්ත සංවර්ධන හා සුභ සාධක සංගමය

142/42,සමගි මාවත,වෑකඩ,පානදුර

අයි.පෙනන්ගහවත්ත

0382233401

47

කෙසෙල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි සංගමය

පරාක්‍රම පාර,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

   

48

ශ්‍රි ධර්මාරාම පාර සුභ සාධක සංගමය

362/3,1 වන පටුමග,ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

පී.එස්.ලොකුසුරිය

 

49

ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලිය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

381,නල්ලුරුව,පානදුර

කේ.එස්.රුද්‍රිගු

0382232462

50

නිලුක්ෂි ප්‍රනාන්දු පදනම

සුමෙරු,වෑකඩ,පානදුර

වෛද්‍ය  සුජිත් ප්‍රනාන්දු

 

51

පානදුර වලපල නාගරික එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

48,සොලමන් මාවත,පානදුර

එස්.වීරප්පෙරුම

 

52

එක්සත් කන්දෙකොටුව සංවර්ධන සමිතිය

12ඒ,කන්දකොටුව පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

එම්.ආර්.සුධර්ම පීරිස්

0714144889

53

නදීබඩවත්ත එක්සත් සුභ සාධන හා මරණාධාර සමිතිය

193/39,නදීබඩවත්ත,පරත්ත

 

0728082003

54

සුහර්තෝ ශාන්ති සමාජ සුභ සාධන සමිතිය

65/1,ශ්‍රී සෝභිත මාවත,වාද්දුව

එම්.එෆ්.ශාන්ති පෙරේරා

0771571908

55

රිවර් සයිඩ් පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය

28/2,මහා විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව

ඊ.ඒ.එස්.ඊ.ජේ.සිල්වා

0777602835

56

සුදහම් ජන සංවර්ධන සමිතිය

54/39,බටේලන්ද පාර,හිරණ,පානදුර

එස්.එස්.හේමන්ත පීරිස්

+94119900661

57

හේනමුල්ල පානදුර සුභ සාධක සංගමය

82,ගාලුපාර,හේනමුල්ල,පානදුර

එම්.ආර්.එම්.රහුබාන්

0722931279

58

පුබුදමු ශ්‍රි ලංකා සංවිධානය

1ඩී ½,මෝදරවිල මහල් නිවාස,පානදුර

ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

0729012503

59

සමගි සුභ සාධක සංගමය

92,බෝගහ පාර බෙක්කේගම

වයි.ආර්.කේ.ද සිල්වා

038-2231515

60

අම්බලන්දුව සුභසාධක සංගමය

මන්සීල් අම්බලන්දූව,පානදුර

අයි.එම්.ෆාරිස්

0779915699

61

පරත්ත සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

181,පරත්ත පාර,මොරටුව

එස්.ඩී.ජී.කරුණාපාල

 

62

කෙසෙල්වත්ත ත්‍රීරෝද රථ මරණාධාර සුභසාධක හා ක්‍රිඩා සමිතිය

382,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.නව්පාඩ්

0777073636

63

තන්තිරිමුල්ල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

395/14,ඥපාසල පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

හේමචන්ද්‍ර වීරසිංහ

0779573469

64

බ/ මාලමුල්ල අවමංග්‍යාධාර සහ සුභසාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

බී.ඩී.ඒ.වීරසිංහ

 

65

සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමාජ සේවා සහ  සුභසාධක සංගමය

24/10,සාගර මාවත,පානදුර

කේ.එස්.ජයලත්

0714495501

66

එ ම්.ඊ.කුරේ පටුමග සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

369/4,එම්.ඊ.කුරේ පටුමග,වලාන,පානදුර

ආර්තඑම්.සෝමපාල

 

67

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

28/19,පොදුසේවා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එල්.බි.සෙනෙවිරත්න

0719463171

68

ජනාසා සුභසාධක සමිතිය

120,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

ඒ.එම්.ෂාපිස්

0114858548

69

තල්පිටිය එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය

312,ගාලුපාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

ඩබ්.එම්.එන්.වී.විජේනායක

 

70

නිදහස් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

පාලිත් නිවස,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

ඩී.එම්.ඩබ්.බණ්ඩාර

 

71

ගොරකාන එක්සත් සංස්කෘතික සුභසාධක සංගමය

16,වෙද මාවත,ගොරකාන,කෙසෙල්වත්ත

එන්.කේ.සී.ප්‍රනාන්දු

 

72

සාන්ත ජෝන් ආදි සිසුන්ගේ සංගමය

419/2,පළමු මහල,කිරිබේරිය,පානදුර

එම්.ජයවීර

0382232707

73

මහා කරුණා පදනම

රන්කොත් විහාරය,පානදුර

එත්මලේ විමලකින්ති හිමි

0385686171

74

ජගත් අංගගේ උපකාරක පදනම

288,ගාලුපාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

ජගත් අංගගේ මහතා

 

75

ශ්‍රි ප්‍රේමා නන්ද එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

7/14,පේමානන්ද පාර,බෙක්කේගම,පානදුර

පී.නිශාන්ත

 

76

වාද්දුව එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සංගමය

37/7ඒ,සනත් පෙරේරා මාවත,වාද්දුව

එම්.ආර්.කමල් සිරිවර්ධන

 

77

ලේක් වීව්  සුභසාධක සංගමය

126,6/11,ලේක්වීව්,හිරණ,පානදුර

අනුර දිසානායක

 

78

බෙන්තර සුහද සංසදය

ශ්‍රී ගුනරත්න පාර,පානදුර

එන්.කන්නන්ගර

 

79

අක්කර18 වත්ත සුභසාධක සංගමය

202/ සී,දිබ්බැද්ද වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

පී.ගුණතිලක

077762940

80

අඔගහවත්ත සුභසාධක සංගමය

127/6,අඹගහවත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජේ.ඩබ්.නිමලරත්න

 

81

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය

 රාජකීය විද්‍යාලය,පානදුර

එච්.සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා

0773243123

82

එක්සත් සුභ සාධක ජනතා සභාව

3 එෆ් 2ජී.3,නිවාස සංකීර්ණය,මෝදරවිල,පානදුර

කේ.එස්. ජයලත් පෙරේරා

 

83

සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,ගොරකාන දෙණියවත්ත

58/9ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,නල්නූරුව,පානදුර

ධම්මික ගමගේ

0723580763

84

ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

54/17,චන්ද්‍රෙස්කර පාර,පානදුර

තිලංක චමේන්ද්‍ර

 

85

සමස්ත ලංකා ප්‍රජා ශක්ති පදනම

16හ්,ජය මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.ඒ.එන්.කෞෂල්‍යා පෙරේරා

03833955950

86

නෙට්වින්

85,නාරම්පිටිය,පානදුර

ඒ.එන්.ද සිල්වා

0382237407

87

පොදුජන නිවාස සංවර්ධන පදනම

123,ශ්‍රී මහාවිහාර පාර,පානදුර

ජේ.බංඩාර

038-2235545

88

එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය පානදුර බස් නැවතුම්පල

52/9,හොරණ පාර,මෝදුරවිල,පානදුර

සුගත් රත්නායක

0777652813

89

පානදුර මොරවින්න වඩු පාසල් වත්ත සුභසාධක සමිතිය

17,වඩුපාසල්වත්ත,මොරවින්න,පානදුර

ඩබ්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

 

90

වෑකඩ ශ්‍රී පුඤ්ඤානන්ද සුභසාධක සමිතිය

20,පුඤ්ඤානන්ද මාවත,පානදුර

නිමල් හෙට්ටිගේ

0717689495

91

ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි එකමුතු සමිතිය

33/1,මහ මැස්ටිය,පානදුර

කේ.ඩී.පෙරේරා

038-2294407

92

ජන උරුමය

44/14,බුංගහවත්ත පාර,කුඩා වාද්දුව,වාද්දුව

නන්දන ගුණතිලක මහතා

0718278488

93

ආලෝක මානව සංවර්ධන පදනම

115/ග8,සමාධි පොකුණ පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

නිමල් සුරවීර

0383399155

94

පිංවත්ත නාරම්පිටිය එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ලානන්ද පාර,පිංවත්ත,පානදුර

මල්කාන්ති ගුණසිංහ

0382244520

95

ජනශක්ති අවමංගල්‍යාධාර පදනම

114/32,ඩයස් පෙදෙස,වලපල,පානදුර

එම්.සංජීව ප්‍රනාන්දු

077704669341

96

නාරම්පිටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය

එච්.ගයත්‍රි සිල්වා

 

97

ශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

133/ඒ,පුවක්වත්ත පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

රංජිත් නවගමුව

0773084708

98

බෝ සෙවන සමාජ සේවා පදනම

16/6,ශ්‍රී ජින මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කේ.මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

0382298616

99

කුලතුංග පාර නිවසියන්ගේ සාධක සංගමය

19,කුලතුංග පාර,පානදුර

මේනකා ගුණතිලක

0382234719

100

සමගි සුභසාධක සංගමය

ටොප් ටවුන්, නැ/මාලමුල්ල,පානදුර

ඒ.එස්.යූ.සිරිමාන්න

038-2251021

101

අවමංගල්‍යාධාර හා ශුභ සාධක සමිතිය

46,නෙවිල් පෙරේරා මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

අයි.මාතරආරච්චි

038-2235391

102

උඩගහපත්තුව එකමුතු

6ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,අ/තල්පිටිය,වාද්දුව

යූ.ඩී.චන්දන ජයලාල්

 

103

විසල් උයන එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

17/18,විසල් උයන,හිරණ,පානදුර

මහේෂ් සිරිවර්ධන

 

104

එක්සත් සුහද සේවා සමිතිය

108,අයිරින් විලා,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

ආර්.හරිස්චන්ද්‍ර

0382231410

105

පානදුර රණවිරු සංසදය

455/4,රණවිරු කෝප්‍රල් දිනේෂ් ප්‍රියංකර මාවත,ගල්පොත්ත,මාලමුල්ල,පානදුර

ජී.එස්.පෙරේරා

0771269695

106

යදම සහයෝගී තා සංසදය

35/ඊ/2,ශාන්ති මාවත,ඇටඹගොඩ,පානදුර

මහාචාර්ය හර්ස දිසා බංඩාර

 

107

ශ්‍රි සුධර්මා කුළගන සුභ සාධක සමිතිය

වසන්තාරාම විහාරස්ථානය,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

කුසුම් කුරුප්පු

0382295050

108

ආබාධිත පුද්ගලයන් සවිබල ගැන්විමේ සංගමය

6/13,දර්ශන පෙදෙස,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

කේ.පුන්‍යජීව පුනාන්දු

038-2235360

109

පානදුර රුපලාවන්‍ය ශිල්පි සංසදය

    60/2,කුරුදුවත්ත,හොරේතුඩුව

සුවිනිතා වික්‍රමසිංහ

0779458843

110

සෞභාග්‍යා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ,ධීරානන්ද මාවත,වෑකඩ,පානදුර

රංජිත් පෙරේරා

0726168562

111

උතුරු තල්පිටිය මඩවිල්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සහා සුභ සාධක සමිතිය

සොයිසා මාවත,උ/තල්පිටිය,පානදුර

එම්.හයිමන් සිල්වා

038-3382533

112

කෝදාගොඩ වනරතන හිමි සුරැකිමේ භාරකාර මණ්ඩලය

396/7,පාසැල් මාවත.පානදුර

ටී.ඩී.වයි.පී.සමරනායක

0718495079

113

ඉන්ද්‍ර ජෝති මාවත  සුභ සාධක සමිතිය

අංක 22,ඉන්ද්‍රෙජා්ති මාවත,තන්තිරිමුල්ල,පානදර

එම්.එම්.ආර්.එල්.ගුණරත්න

0712126774

114

ජනශක්ති පදනම

194/බී,ජෝතිරතන මාවත,වලපල,පානදුර

එම්.සුජීව ප්‍රනාන්දු

0770466341

115

පහන්පියස මානසික පුනුරුත්තාපන සෞඛ්‍ය ඒකකය

455/බී,මැදවේල්ල පාර,පානදුර

එච්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී

0383399908

116

ආයුර්වේද ස්වේච්චා බලකාය පානදුර

සිරිනන්දන විහාරය,පරත්ත

මැද උයන්ගොඩ ධම්ම විමල හිමි

0777-106351

117

පානදුර හෙළ කලා සංසදය

2/153,වෑකඩ,පානදුර

සරත් කුලාංග

0718002841

118

වාද්දුව දකුණ ධීවර සුභ සාධක සමිතිය

35,ධීවර නිවාස,පානදුර

නන්දන රත්නසූරිය

0779283066

119

පාරමිතා සුභ සාධක සමිතිය

හබරගහලන්ද පාර,මොල්ලිගොඩ,පානදුර

වින්සන් සෝමපාල

038-4282182

120

කෙසෙල්වත්ත සහන වැඩිහිටි පදනම සහ සංගමය

52/13,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

ඩබ්.බී.එච්.ශාන්ත

0714905088

121

සාරිපුත්‍ර තරුණ සමිතිය

52/8,ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන

පීරෝහන ප්‍රනාන්දු

0383380965

122

කේතුමති කාන්තා රෝහල සුවමිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතිය

කේතුමතී රෝහල,පානදුර

වෛද්‍ය එම්.යූ.එම්.මුතුබණ්ඩා

0382232361

123

පිංවත්ත ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

60/ඒ, පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

එම්.වයි.හර්ෂනී ද සිල්වා

0750280830

124

කළුදැවල දිරිය කාන්තා සංවිධානය

නො.92,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජී.එල්.රංජනී ප්‍රනාන්දු

0385690184

125

එළුවිල ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

68/2,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

එම්.එෆ්.ජේ.රිශ්මියා

07228674838

126

තිස්ස සරණ පදනම

තිස්ස මාවත,වලාන.පානදුර

එච්.එම්.එච්.බී.හේරත්

0382231683

127

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

20,මංගලසුදුවැල්ල පාර,කළුදෑවල ,පානදුර

ඒ.පී.ලයනල්

0382239223

128

දවටගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධන සමිතිය

නො.12/7,දවටගහවත්ත,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

විමල් විජේසේකර

0777869311

129

නිරු සුභ සාධක සංගමය

20-24,මෝදරවිල කර්මාන්තපුරය,පානදුර

සී.සංජීව ප්‍රනාන්දු

0384291300

130

ගොඩපරගහවත්ත සුභ සාධක සහයෝගිතා සමිතිය

132/12,පෝරවත්ත පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

ජි.එල්.ප්‍රදීප් අමරජීව

0773782173

131

මොරවින්න එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

411 සී,මෝදරවිල පාර,පානදුර

එම්.එස්.ප්‍රියංග ප්‍රනාන්දු

0718306160

132

විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය

100බී,සුසිල,කොස්වත්ත,වලාන.පානදුර

එස්.එල්.ඩී.දයාරත්න

0382232514

133

පානදුර මූලික රෝහලේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

මූලික රෝහල,පානදුර

සුනිල් ගුණවර්ධන

0721709837

134

ඉසුරු ප්‍රජාමූල සංවිධානය

30,රත්නායක පාර,ද.තල්පිටිය,වාද්දුව

පී.කේ.පී.ජයතිලක

0774738712

135

හිරු විමන එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

53/63,හිරුවිමන,බටලන්ද පාර,හිරුවිමන,පානදුර

මනෝජ් ඉන්දික

0722926961

136

අරුනළු සුභසාධක සංගමය

327සී,අරුනළු ගාඩ්න්ස්,මංඩාවල පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

එස්.වික්‍රමසිංහ

0711244334

137

රොටරැක්ට් සමාජය-පානදුර

නො.181,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

වයි.සල්ගාදු

0772249026

         

138

ආදී සුමංගලීය හරිත පාසල් සංගමය

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය,වෑකඩ,පානදුර

සරත් විජේන්ද්‍ර

0773771521

139

සහන අරමුදල

358/4,2 වන පටුමග කවිරාජ මාවත.මොරවින්න,පානදුර

එම්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

0382245350

140

පානදුර පාසල් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සංසදය

172,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත.පානදුර

ඩබ්.ඒ.එන්.සුනිල්

0773031288

141

මෙත්සිත් සරණාධාර සමිතිය

36,මුණිදාස කුමාරතුංග මාවත,ගොරකපොළ,

පානදුර

එස්.කේ.ඩබ්.ගුනවර්ධන

038-2298258

142

Y.S.S. පදනම

33,පාසල් වීදිය,සරික්කමුල්ල,

කෙසෙල්වත්ත

එම්.අබුල්කලාම්

0777290295

143

කුඩා වාද්දුව අවමංග්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය

6 ඒ,බැන්ඩිවෙල පාර,කුඩා වාද්දුව.වාද්දුව

ඒ.ජයතිලක

0382284194

144

ඉමාම් ෂාෆීර් ෆවුන්ඩේෂන්

34,අස්වර් හාජියාර් ගොඩනැගිල්ල,තොටුපල පාර,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

එම්.එන්.එම්.සයාන්

0714434403

145

ආර්.ඒ.බී. පෙරේරා පදනම

සේපාලි,සම්සුදීන් මාවත,එළුවිල,පානදුර

එස්.රත්නවීර

0778084758

146

එක්සත් සුභසාධක සංගමය,වලාන

163-ඒ,තිස්ස මාවත,වලාන,පානදුර

ආනන්දසිරි හිමි

775082514

147

ඉන්සස්ට්ට්‍රියුලීස් ඇසෝසියේෂන්

09,මෝදරවිල,කර්මාන්තපුර,පානදුර

එස්. නයනජිත්

0777290295

148

ධම්මකාමී සංවිධානය

ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන,වලාන,පානදුර

ගරු කණුගොල්ලේ රතනසාර හිමි

038-2232575

149

මහා වාද්දුව තරුණ සංසදය

ගංගාරාම විහාරස්ථානය,මහ වාද්දුව,වාද්දුව

එම්.චිරාන් පෙරේරා

0723337976

150

ගාමිණි කොස්තා පදනම

75/2,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

පද්මා කොස්තා

 

151

සත්සෙත් පදනම

608/1,ගාලුපාර,පානදුර

ටී එන්.ඒ.ප්‍රනාන්දු

 

152

අල් අමීන් සුභසාධක සංගමය

129/2,වත්තල්පොළ,පානදුර

එස්.එම්.මල්කාන්

0777711520

153

උපෝසථ උයන සම ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

62ඊ,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පී.එල්.ඩී.සුමතිපාල

0382236595

154

පානදුර ස්වශක්ති සංවිධානය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

ඒ.එච්.ඒ.බණ්ඩාර

0779256138

155

එකමුතු සංවිධානය,අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

53/20,සමගි පෙදෙස,සරික්කමුල්ල,කෙසෙල්වත්ත

එස්.සපුතොටන

038228773

156

692/692ඒ නල්ලූරුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිහය

ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය,ගල්වැටිමෝදර පාර,බල්ලූරුව,පානදුර

එච්.එස්.චින්තක ෆොන්සේකා

0776071034

157

වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය - තොටවත්ත

43,ඉබ්‍රාහිම් පාර,තොටවත්ත,පානදුර

ඒ.ඩබ්.එම්.සාෆි

07782117554

158

පානදුර පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සහයෝගිතා සමිතිය

53/17,ශ්‍රී ශාසනවංශ මාවත,තුඩුව,පානදුර

ඒ.කේ.තිලක් ජානක

0727473234

159

මිතුරෝ වෙමු අපි

නිතිජය,පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

එච්.එම්.ඒ.ටී.නන්දසිරි

0382296784

160

සිහ මිතුරු සංසදය

41/1/1,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

ජී.පී.සල්ගාදු

0779622196

161

හොරේතුඩුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

ප්‍රජා ශාලාව,ගාලු පාර,හොරේතුඩුව

අයි.පෙරේරා

0710164119

162

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් දායක සභාව

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන,ගොරකපොල,පිනදුර

ජී.පී.එච්. ද සිල්වා

0382232649

163

සිංහ තරු සුහද සමාජය

206/බී,වෙන්දේසි වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

එච්.සී.මඡධුරංග

0773534783

164

‘ Future ‘  අරමුදල

124.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

අජිත් සියඹලාපිටිය

0382237728

165

අළුබෝමුල්ල සිංහ සමාජය

07,නිමල්කා උද්‍යානය,පානදුර

එස්.පී.පෙරේරා

0382293941

166

පානදුර එක්සත් වෙළඳ හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

අංගිරස ගොඩනැගිල්ල,262,ආතර් වී දියෙස් මාවත,පානදුර

කේ.එල්.සී.පෙරේරා

0710164119

167

නිදහස් මානව හිමිකම් සංවිධානය

65/ජී,මංගල මාවත,වලාන,පානදුර

ටී කේ.රංජන් ප්‍රනාන්දු

0755823265

168

Go Dream Initiative

14/113,Gunathilaka Mw,panadura

ආර්.එස්.විජේකුලරත්න

0382241024

169

එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

117/බී,බන්ට් පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

එස්.වී.පී.එස්.රාජපක්ෂ

0778707226

170

කෝන්ගහකොටුව එක්සත් සුබසාධක සංගමය

63බී,කෝන්ගහකොටුව,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

කේ.ඩී.එස්.ජයරත්න

0713544295

171

සිල්වරින් වත්ත සුභසාධකන සමිතිය

සිල්වරින් වත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර

ඒ.ගුණවර්ධන

0714794052

172

Association For Co-Operative Savings and Assisting

32/1,Chandrawanka Rd,Pallimulla,panadura

M.A.Kalam

0772266299

173

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

1/34,මීගහකෝවිල පාර,පිංවත්ත,පානදුර

එච්.ආර්.ඒ.සොයිසා

0778987350

174

පානදුර එක්සත් පොදු වෙළෙඳපොළ බෞද්ධ සමිතිය

34 1/1,උඩුමහල,මාර්කට් පාර,පානදුර

මහේෂ් ප්‍රනාන්දු

0773313909

175

එකමුතු සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

15බී,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

දුමිදු වරාපිටිය

0718324089

176

දහම් ගුරු සංගමය

නො.97,7 වන හරස් වීදිය,පානදුර

එම්.සමන් කුමාර

0718820472

177

මඩකුඹුර  එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

මඩකුඹුර හංදිය ,සිරිල්ජෑන්ස් මාවත,පානදුර

එස්.ඒ.ටී.මාටිනෝ

0723507008

178

ශ්‍රී සරණපාල මාවත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

20,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත ,පානදුර

යූ.ආර්.චින්තක

0706731807

179

පරණවත්ත සමහගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

ශ්‍රී ඛෙත්තාරමෙය,පරනවත්ත,හිරණ,

පානදුර

පී.ඉන්ද්‍රජිත්

0770505181

180

අභිමන් සුභසාධක සමිතිය

251/4,ඇලන්විලා මාවත,බ/මාලමුල්ලප,පානදුර

එස්.ඩී.ඒ.පත්මසිරි

0719201683

181

සිසිල මාවත ප්‍රජා සංවර්ධන හා මරණාධාර සමිතිය

118,සිසිල මාවත,රිවිදෙව්ගම,පරත්ත,

කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු

0718189702

182

සිරිමල් උයන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

15ඒ,සිරිමල්උයන උඩහමුල්ල,පානදුර

එස්.ප්‍රේමලතා

0718496327

183

හොරේතුඩුව දිරිය සුභ සාධක සමිතිය

නො.39,මඩකිස්ස පාර,අත්කම් නිවාස,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.සී.ප්‍රනාන්දු

0382298296

184

පිංවත්ත රවිජ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

අංක 15/5 ඒ,ශ්‍රී විජයානන්ද මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

එන්. ගුණරත්න

0703147641

185

දිලෙන පියුම මව්පිය හවුල

459/1ඒ,ගල්පොත්ත පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

සමන්ති දීපානි

038-2244965

186

නව්ෂාඩ් මන්සූර් පදනම

12/10/1/1,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

මොහොමඩ් නව්ෂාඩ්

0777073630

187

මතකයේ රැදුන ගී රසික පදනම

නො.234,මහා වීදිය,පානදුර

කේ.ඒ.සුමිත්‍රා

0723000135

188

ඉසිවර සමාජ සත්කාර පදනම

197/12,වජිරවත්ත,කිරිබේරිය පාර,පානදුර

එන් ඩයස්

0773564687

189

ස්වශක්ති  සංවර්ධනපදනම

136/68,දොලේවත්ත,සඟබෝ මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එච්.කේ.අයි.පෙරේරා

 

190

කළුදෑවලබටහිර එක්සත් සංසදය

60-1,සමගි මාවත.කළුදෑවල.පානදුර

සී.විපුලසිරි

0718305962

191

සුදන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

සේවා පියස,අත්කම් නිවාස,මඩකිස්ස පාර,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත

ආර්.රත්නසිරි පෙරේරා

0720938619

192

කයින්ඩ්ස් හාට්ස්

608/1,ගාලු පාර,පානදුර

එස්.දිසානායක

0775422616

 

PN/SS/II/274

නිදහස් ශ්‍රී අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංසදය

 

ඩී.සිල්වා

0778313739

PN/SS/II/275

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

282,දිග්ගල,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

අයි.වනසිංහ

0773018573

PN/SS/II/276

කෙසෙල්වත්ත මරණාධාර හා සුභාදක සමිතිය

12/101/1.ගාලු පාරකෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.ඉර්ෆාන්

0777073636

PN/SS/II/277

සුහඳ ප්‍රාර්ථනා ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

නො.225,පුන්‍යවර්ධනාරාම පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

ඕ.යූ.බී.නවරත්න

00716111779

PN/SS/II/278

සැමට සරණ සමාජ සේවා හා සුභ සාධක සංගමය

සිරිනිවාසාරාමය,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

සී.එම්.දාබරේ

0711891898

PN/SS/II/279

රන්මිණි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සමිතිය

572,ගාළු පාර,පානදුර

එම්.ඒ.පී.නිරෝෂන්

0764025414

PN/SS/II/280

මණ්ඩාවල පරක්‍රම සුභ සාධක සමිතිය

317,ප්‍රිය පුෂ්ප,මණ්ඩාවල,මාලමුල්ල,පානදුර

එල් .වීරකෝන්

038-2251325

 

 

 

 

 

 

 

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලියාපදිංචිවූ ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -පානදුර

අනු අංකය

අංකය

නම

ලිපිනය

සභාපති/ලේකම් ගේ නම

දුරකථන අංකය

1

PN/SS/II/81

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

ආර්.එම්.විජේරත්න

 

2

PN/SS/II/83

සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

 

3

PN/SS/II/72

වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

බී.පතන්ගොඩ

077152576

4

PN/SS/II/136

බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

 

5

PN/SS/II/99-6

වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

 

6

PN/SS/II/93

සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

ඩී.යූ.අප්පුහාමි

 

7

PN/SS/II/74

සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

යූ.ඒ.විමලරත්න

 

8

PN/SS/II/77

මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

 

9

PN/SS/II/79

සෙත්සරණ සංවිධානය

123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

චන්ද්‍රා අන්ධවීර

0384282827

10

PN/SS/II/119

ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

 

11

PN/SS/II/85

684/B කිරිබේරිය  සමෘද්ධි පානිය ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ සමිතිය

684බී,කිරිබේරිය,මහවල

මොරකන්දේගොඩ ධම්මරතන නායක හිමි

 

12

PN/SS/II/87

වැඩිහිටි එකමුතු සංවිධානය -පල්ලිමුල්ල ගොරකාපොළ

180,හේනමු ල්ල,වත්තල්පොල,පානදුර

ඩබ්.ඩෙන්සිල් ප්‍රනාන්දු

 

13

PN/SS/II/88

මනෝ සමාජිය සම්පත්  සංවර්ධන හා ළමා ශක්ති පදනම

සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන,පිංවත්ත,පානදුර

තලල්ලේ මෙත්තානන්ද ස්ථවිර

0342232360

14

PN/SS/II/80

පානදුර පොලිස් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරි සංගමය

පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය,පානදුර දකුන

පී.කේ.ප්‍රේමදාස

0382234755

15

PN/SS/II/107

පානදුර ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

5,බඩු ගබඩාව පාර,පානදුර

සරත් අල්විස්

 

16

PN/SS/II/100

පල්ලිමුල්ල සුභ සාධක සංවිධානය

25,චන්ද්‍රවංක මාවත,පල්ලිමුල්ල

ගුණදාස පතිරණ

 

17

PNCC/SS/36

වාද්දුව වෙළද හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

වාද්දුව

ජයසිරි සිල්වා

0382235899

18

PN/SS/II/104

කවිරාජ මාවත දෙවන පටුමග අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

393,2 පටුමග,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර

එච්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

 

19

PN/SS/II/102

 කැටකැල්ල ගනේවත්ත එක්සත්  සුභ සාධක සංගමය

කැටකෑල්ල ගහවත්ත,පාඨලීරුක්කාරාම පාර,වෑකඩ

නිමල් අබේසිංහ

 

20

PN/SS/II/98

චමිත් චතුරංග හා මයාකඩුව පදනම

22,වසන්තාරාම පාර,වාද්දුව

සී.මායාකඩුව

0382296186

21

PN/SS/II/94

කුරුප්පුමුල්ල එකමුතු සුභ සාධක සංගමය

190/24,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

රොෂාන් අජිත්

0382244258

22

PN/SS/II/89

උයන්කැලේ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

25,දොඹගහවත්ත,උයන්කැලේ,පානදුර

ඩබ්.ජී.සොයිසා

 

23

PN/SS/II/103

නාවැටිය එකමුතු සංවිධානය

නාවැටිය පාර,බෙක්කේගම

එන්.අමරසිංහ

 

24

PN/SS/II/91

පින්වත්ත බටහිර  ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

18ජෝන්කීල්ස් නිවාස,පිංවත්ත

වයි.එස්.එන්.සුගත් සිල්වා

 

25

PN/SS/II/97

එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය කුරුදුවත්ත, වටභාගේ

කුරුදුවත්ත,වටබාගේ,පානදුර

පී.ඩී.ඩග්ලස්  ද  සිල්වා

 

26

PN/SS/II/92

බ/ මාලමුල්ල මානව සම්පත් සුරැකිමේ  පදනම

41සී,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

සුමිත් අතුකෝරල

0382236960

27

PN/SS/II/90

වාද්දුව දකුණ සහ බටහිර ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

12/21,සමාන්තර පාර,වාද්දුව

කේ.නිහාල් ප්‍රනාන්දු

 

28

PN/SS/II/96

කදුරුදුව සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

කදුරු දූව,ගොරකාන,පානදුර

එන්.කේ.ඩී.සංජීව

 

29

PN/SS/II/105

මෙත්සිසිල මත් නිවාරණ සංවිධානය

201/03,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

සංජීව ෆොන්සේකා

 

30

PN/SS/4II/102

සුමිතුරු සුභ සාධක සංගමය

අමන්ජය,14,කොහුමෝල පාර,මහවාද්දුව,වාද්දුව

ඩබ්.ඒ.ක්‍රිශාන්ත පෙරේරා

 

31

PN/SS/II/99

සිහල බොදුසවිය

3/17,සාගර මාවත,පානදුර

ආර්.තරංග

0382243076

32

PN/SS/II/106

වලාන උතුර එකමුතු  අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

පසිදු,ජුබිලි පටුමග,වලාන උතුර,පානදුර

   

33

PN/SS/II/121

ග්‍රාමිය ආපදා කළමනාකරණ හා සුභසාධක කමිටුව

43/37,සමනකන්ද මාවත.නල්ලූරුව,පානදුර

එම්.ආර්.කුලරත්න

0382237144

34

PN/SS/II/120

පොදුජන සේවා එකාබද්ධ සංගමය

මුදලින්දාරාමය,වැලිපිටියපන්සල,ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,පානදුර

පූජ්‍ය දඹගස්ආරේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

038-2232439

35

PN/SS/II/125

මානව සම්පත් පදනම

සුසුමානික නිවාසය නල්ලුරුව පානදුර

අයි.පුෂ්පකුමාර

 

36

PN/SS/II/110

සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

34,රවුම්පාර,වාද්දුව

එෆ්.එච්.ජෝෂප් සිල්වා

0382296547

37

PN/SS/II/123

උඩවෙල පාරේ සුභසාධක හා දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමිතිය

උඩවෙල පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

පී.එම්.කරුණාදාස

 

38

PN/SS/II/124

මාලමුල්ල පරාර්ථ සාධන සංගමය

සුදර්ශි,මාලමුල්ල,පානදුර

වයි.සිරිවර්ධන

 

39

PN/SS/II/122

අරලිය උයන සුභ සාධක සංගමය

77/41,අරලිය උයන,මැද පාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

එච්.ආර්. ෆොන්සේකා

 

40

PN/SS/II/117

එක්සත් සුභ සාධක සංගමය-එළුවිල

10,බෝගහ ඉදිරිපිට පාර,එළුවිල,පානදුර

එම්.මයිකල් සිල්වා

 

41

PN/SS/II/111

තල්පිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

322/4,ගාලු පාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

ජිනදාස යූ ගමගේ

0382295192

42

PN/SS/II/116

පරත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

12/7,චතුර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එන්.එස්.වී.ගමගේ

0384906167

43

PN/SS/II/115

ගෝල්ඩන් කී මුදල් තැන්පත් කරුවන්ගේ සංගමය

184/4,ගාලුපාර,පානදුර

අනූෂා ෂර්මට්

0724438883

44

PN/SS/II/118

දිබ්බැද්ද සමගි මාවත සුභ සාධක සංගමය

71,හේමාලි,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජේ.ලාල්.ප්‍රනාන්දු

 

45

PN/SS/II/109

උඩුගල්ල මයුරා එකමුතු සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය

697ඒ,ද/තල්පිටිය,උඩුගල්ල

ඩබ්.ඒ.ආර්.ප්‍රේමලාල්

0772518628

46

PN/SS/II/112

වලව්වත්ත සංවර්ධන හා සුභ සාධක සංගමය

142/42,සමගි මාවත,වෑකඩ,පානදුර

අයි.පෙනන්ගහවත්ත

0382233401

47

PN/SS/CC 23

කෙසෙල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි සංගමය

පරාක්‍රම පාර,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

   

48

PN/SS/II/86

ශ්‍රි ධර්මාරාම පාර සුභ සාධක සංගමය

362/3,1 වන පටුමග,ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

පී.එස්.ලොකුසුරිය

 

49

PN/SS/II/134

ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලිය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

381,නල්ලුරුව,පානදුර

කේ.එස්.රුද්‍රිගු

0382232462

50

PN/SS/II/171

නිලුක්ෂි ප්‍රනාන්දු පදනම

සුමෙරු,වෑකඩ,පානදුර

වෛද්‍ය  සුජිත් ප්‍රනාන්දු

 

51

PN/SS/II/143

පානදුර වලපල නාගරික එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

48,සොලමන් මාවත,පානදුර

එස්.වීරප්පෙරුම

 

52

PN/SS/II/141

එක්සත් කන්දෙකොටුව සංවර්ධන සමිතිය

12ඒ,කන්දකොටුව පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

එම්.ආර්.සුධර්ම පීරිස්

0714144889

53

PN/SS/II/142

නදීබඩවත්ත එක්සත් සුභ සාධන හා මරණාධාර සමිතිය

193/39,නදීබඩවත්ත,පරත්ත

 

0728082003

54

PN/SS/II/139

සුහර්තෝ ශාන්ති සමාජ සුභ සාධන සමිතිය

65/1,ශ්‍රී සෝභිත මාවත,වාද්දුව

එම්.එෆ්.ශාන්ති පෙරේරා

0771571908

55

PN/SS/II/140

රිවර් සයිඩ් පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය

28/2,මහා විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව

ඊ.ඒ.එස්.ඊ.ජේ.සිල්වා

0777602835

56

PN/SS/II/126

සුදහම් ජන සංවර්ධන සමිතිය

54/39,බටේලන්ද පාර,හිරණ,පානදුර

එස්.එස්.හේමන්ත පීරිස්

+94119900661

57

PN/SS/II/133

හේනමුල්ල පානදුර සුභ සාධක සංගමය

82,ගාලුපාර,හේනමුල්ල,පානදුර

එම්.ආර්.එම්.රහුබාන්

0722931279

58

PN/SS/II/129

පුබුදමු ශ්‍රි ලංකා සංවිධානය

1ඩී ½,මෝදරවිල මහල් නිවාස,පානදුර

ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

0729012503

59

PN/SS/II/132

සමගි සුභ සාධක සංගමය

92,බෝගහ පාර බෙක්කේගම

වයි.ආර්.කේ.ද සිල්වා

038-2231515

60

PN/SS/II/128

අම්බලන්දුව සුභසාධක සංගමය

මන්සීල් අම්බලන්දූව,පානදුර

අයි.එම්.ෆාරිස්

0779915699

61

PN/SS/II/131

පරත්ත සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

181,පරත්ත පාර,මොරටුව

එස්.ඩී.ජී.කරුණාපාල

 

62

PN/SS/II/137

කෙසෙල්වත්ත ත්‍රීරෝද රථ මරණාධාර සුභසාධක හා ක්‍රිඩා සමිතිය

382,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.නව්පාඩ්

0777073636

63

PN/SS/II/135

තන්තිරිමුල්ල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

395/14,ඥපාසල පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

හේමචන්ද්‍ර වීරසිංහ

0779573469

64

PN/SS/II/136

බ/ මාලමුල්ල අවමංග්‍යාධාර සහ සුභසාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

බී.ඩී.ඒ.වීරසිංහ

 

65

PN/SS/II/138

සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමාජ සේවා සහ  සුභසාධක සංගමය

24/10,සාගර මාවත,පානදුර

කේ.එස්.ජයලත්

0714495501

66

PN/SS/II/162

එ ම්.ඊ.කුරේ පටුමග සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

369/4,එම්.ඊ.කුරේ පටුමග,වලාන,පානදුර

ආර්තඑම්.සෝමපාල

 

67

PN/SS/II/152

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

28/19,පොදුසේවා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එල්.බි.සෙනෙවිරත්න

0719463171

68

PN/SS/II/159

ජනාසා සුභසාධක සමිතිය

120,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

ඒ.එම්.ෂාපිස්

0114858548

69

PN/SS/II/170

තල්පිටිය එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය

312,ගාලුපාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

ඩබ්.එම්.එන්.වී.විජේනායක

 

70

PN/SS/II/153

නිදහස් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

පාලිත් නිවස,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

ඩී.එම්.ඩබ්.බණ්ඩාර

 

71

PN/SS/II/146

ගොරකාන එක්සත් සංස්කෘතික සුභසාධක සංගමය

16,වෙද මාවත,ගොරකාන,කෙසෙල්වත්ත

එන්.කේ.සී.ප්‍රනාන්දු

 

72

PN/SS/II/168

සාන්ත ජෝන් ආදි සිසුන්ගේ සංගමය

419/2,පළමු මහල,කිරිබේරිය,පානදුර

එම්.ජයවීර

0382232707

73

PN/SS/II/161

මහා කරුණා පදනම

රන්කොත් විහාරය,පානදුර

එත්මලේ විමලකින්ති හිමි

0385686171

74

PN/SS/II/155

ජගත් අංගගේ උපකාරක පදනම

288,ගාලුපාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

ජගත් අංගගේ මහතා

 

75

PN/SS/II/148

ශ්‍රි ප්‍රේමා නන්ද එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

7/14,පේමානන්ද පාර,බෙක්කේගම,පානදුර

පී.නිශාන්ත

 

76

PN/SS/II/147

වාද්දුව එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සංගමය

37/7ඒ,සනත් පෙරේරා මාවත,වාද්දුව

එම්.ආර්.කමල් සිරිවර්ධන

 

77

PN/SS/II/158

ලේක් වීව්  සුභසාධක සංගමය

126,6/11,ලේක්වීව්,හිරණ,පානදුර

අනුර දිසානායක

 

78

PN/SS/II/169

බෙන්තර සුහද සංසදය

ශ්‍රී ගුනරත්න පාර,පානදුර

එන්.කන්නන්ගර

 

79

PN/SS/II/167

අක්කර18 වත්ත සුභසාධක සංගමය

202/ සී,දිබ්බැද්ද වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

පී.ගුණතිලක

077762940

80

PN/SS/II/166

අඔගහවත්ත සුභසාධක සංගමය

127/6,අඹගහවත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජේ.ඩබ්.නිමලරත්න

 

81

PN/SS/II/164

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය

 රාජකීය විද්‍යාලය,පානදුර

එච්.සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා

0773243123

82

PN/SS/II/154

එක්සත් සුභ සාධක ජනතා සභාව

3 එෆ් 2ජී.3,නිවාස සංකීර්ණය,මෝදරවිල,පානදුර

කේ.එස්. ජයලත් පෙරේරා

 

83

PN/SS/II/150

සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,ගොරකාන දෙණියවත්ත

58/9ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,නල්නූරුව,පානදුර

ධම්මික ගමගේ

0723580763

84

PN/SS/II/163

ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

54/17,චන්ද්‍රෙස්කර පාර,පානදුර

තිලංක චමේන්ද්‍ර

 

85

PN/SS/II/157

සමස්ත ලංකා ප්‍රජා ශක්ති පදනම

16හ්,ජය මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.ඒ.එන්.කෞෂල්‍යා පෙරේරා

03833955950

86

PN/SS/II/145

නෙට්වින්

85,නාරම්පිටිය,පානදුර

ඒ.එන්.ද සිල්වා

0382237407

87

PN/SS/II/144

පොදුජන නිවාස සංවර්ධන පදනම

123,ශ්‍රී මහාවිහාර පාර,පානදුර

ජේ.බංඩාර

038-2235545

88

PN/SS/II/165

එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය පානදුර බස් නැවතුම්පල

52/9,හොරණ පාර,මෝදුරවිල,පානදුර

සුගත් රත්නායක

0777652813

89

PN/SS/II/151

පානදුර මොරවින්න වඩු පාසල් වත්ත සුභසාධක සමිතිය

17,වඩුපාසල්වත්ත,මොරවින්න,පානදුර

ඩබ්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

 

90

PN/SS/II/160

වෑකඩ ශ්‍රී පුඤ්ඤානන්ද සුභසාධක සමිතිය

20,පුඤ්ඤානන්ද මාවත,පානදුර

නිමල් හෙට්ටිගේ

0717689495

91

PN/SS/II/174

ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි එකමුතු සමිතිය

33/1,මහ මැස්ටිය,පානදුර

කේ.ඩී.පෙරේරා

038-2294407

92

PN/SS/II/172

ජන උරුමය

44/14,බුංගහවත්ත පාර,කුඩා වාද්දුව,වාද්දුව

නන්දන ගුණතිලක මහතා

0718278488

93

PN/SS/II/178

ආලෝක මානව සංවර්ධන පදනම

115/ග8,සමාධි පොකුණ පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

නිමල් සුරවීර

0383399155

94

PN/SS/II/175

පිංවත්ත නාරම්පිටිය එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ලානන්ද පාර,පිංවත්ත,පානදුර

මල්කාන්ති ගුණසිංහ

0382244520

95

PN/SS/II/185

ජනශක්ති අවමංගල්‍යාධාර පදනම

114/32,ඩයස් පෙදෙස,වලපල,පානදුර

එම්.සංජීව ප්‍රනාන්දු

077704669341

96

PN/SS/II/177

නාරම්පිටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය

එච්.ගයත්‍රි සිල්වා

 

97

PN/SS/II/181

ශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

133/ඒ,පුවක්වත්ත පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

රංජිත් නවගමුව

0773084708

98

PN/SS/II/183

බෝ සෙවන සමාජ සේවා පදනම

16/6,ශ්‍රී ජින මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කේ.මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

0382298616

99

PN/SS/II/184

කුලතුංග පාර නිවසියන්ගේ සාධක සංගමය

19,කුලතුංග පාර,පානදුර

මේනකා ගුණතිලක

0382234719

100

PN/SS/II/182

සමගි සුභසාධක සංගමය

ටොප් ටවුන්, නැ/මාලමුල්ල,පානදුර

ඒ.එස්.යූ.සිරිමාන්න

038-2251021

101

PN/SS/II/176

අවමංගල්‍යාධාර හා ශුභ සාධක සමිතිය

46,නෙවිල් පෙරේරා මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

අයි.මාතරආරච්චි

038-2235391

102

PN/SS/II/173

උඩගහපත්තුව එකමුතු

6ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,අ/තල්පිටිය,වාද්දුව

යූ.ඩී.චන්දන ජයලාල්

 

103

PN/SS/II/180

විසල් උයන එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

17/18,විසල් උයන,හිරණ,පානදුර

මහේෂ් සිරිවර්ධන

 

104

PN/SS/II/179

එක්සත් සුහද සේවා සමිතිය

108,අයිරින් විලා,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

ආර්.හරිස්චන්ද්‍ර

0382231410

105

PN/SS/II/186

පානදුර රණවිරු සංසදය

455/4,රණවිරු කෝප්‍රල් දිනේෂ් ප්‍රියංකර මාවත,ගල්පොත්ත,මාලමුල්ල,පානදුර

ජී.එස්.පෙරේරා

0771269695

106

PN/SS/II/187

යදම සහයෝගී තා සංසදය

35/ඊ/2,ශාන්ති මාවත,ඇටඹගොඩ,පානදුර

මහාචාර්ය හර්ස දිසා බංඩාර

 

107

PN/SS/II/189

ශ්‍රි සුධර්මා කුළගන සුභ සාධක සමිතිය

වසන්තාරාම විහාරස්ථානය,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

කුසුම් කුරුප්පු

0382295050

108

PN/SS/II/188

ආබාධිත පුද්ගලයන් සවිබල ගැන්විමේ සංගමය

6/13,දර්ශන පෙදෙස,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

කේ.පුන්‍යජීව පුනාන්දු

038-2235360

109

PN/SS/II/190

පානදුර රුපලාවන්‍ය ශිල්පි සංසදය

    60/2,කුරුදුවත්ත,හොරේතුඩුව

සුවිනිතා වික්‍රමසිංහ

0779458843

110

PN/SS/II/191

සෞභාග්‍යා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ,ධීරානන්ද මාවත,වෑකඩ,පානදුර

රංජිත් පෙරේරා

0726168562

111

PN/SS/II/192

උතුරු තල්පිටිය මඩවිල්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සහා සුභ සාධක සමිතිය

සොයිසා මාවත,උ/තල්පිටිය,පානදුර

එම්.හයිමන් සිල්වා

038-3382533

112

PN/SS/II/93

කෝදාගොඩ වනරතන හිමි සුරැකිමේ භාරකාර මණ්ඩලය

396/7,පාසැල් මාවත.පානදුර

ටී.ඩී.වයි.පී.සමරනායක

0718495079

113

PN/SS/II/194

ඉන්ද්‍ර ජෝති මාවත  සුභ සාධක සමිතිය

අංක 22,ඉන්ද්‍රෙජා්ති මාවත,තන්තිරිමුල්ල,පානදර

එම්.එම්.ආර්.එල්.ගුණරත්න

0712126774

114

PN/SS/II/195

ජනශක්ති පදනම

194/බී,ජෝතිරතන මාවත,වලපල,පානදුර

එම්.සුජීව ප්‍රනාන්දු

0770466341

115

PN/SS/II/196

පහන්පියස මානසික පුනුරුත්තාපන සෞඛ්‍ය ඒකකය

455/බී,මැදවේල්ල පාර,පානදුර

එච්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී

0383399908

116

PN/SS/II/197

ආයුර්වේද ස්වේච්චා බලකාය පානදුර

සිරිනන්දන විහාරය,පරත්ත

මැද උයන්ගොඩ ධම්ම විමල හිමි

0777-106351

117

PN/SS/II/198

පානදුර හෙළ කලා සංසදය

2/153,වෑකඩ,පානදුර

සරත් කුලාංග

0718002841

118

PN/SS/II/199

වාද්දුව දකුණ ධීවර සුභ සාධක සමිතිය

35,ධීවර නිවාස,පානදුර

නන්දන රත්නසූරිය

0779283066

119

PN/SS/II/200

පාරමිතා සුභ සාධක සමිතිය

හබරගහලන්ද පාර,මොල්ලිගොඩ,පානදුර

වින්සන් සෝමපාල

038-4282182

120

PN/SS/II/201

කෙසෙල්වත්ත සහන වැඩිහිටි පදනම සහ සංගමය

52/13,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

ඩබ්.බී.එච්.ශාන්ත

0714905088

121

PN/SS/II/202

සාරිපුත්‍ර තරුණ සමිතිය

52/8,ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන

පීරෝහන ප්‍රනාන්දු

0383380965

122

PN/SS/II/203

කේතුමති කාන්තා රෝහල සුවමිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතිය

කේතුමතී රෝහල,පානදුර

වෛද්‍ය එම්.යූ.එම්.මුතුබණ්ඩා

0382232361

123

PN/SS/II/204

පිංවත්ත ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

60/ඒ, පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

එම්.වයි.හර්ෂනී ද සිල්වා

0750280830

124

PN/SS/II/205

කළුදැවල දිරිය කාන්තා සංවිධානය

නො.92,දිබ්බැද්ද,පානදුර

ජී.එල්.රංජනී ප්‍රනාන්දු

0385690184

125

PN/SS/II/206

එළුවිල ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

68/2,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

එම්.එෆ්.ජේ.රිශ්මියා

07228674838

126

PN/SS/II/207

තිස්ස සරණ පදනම

තිස්ස මාවත,වලාන.පානදුර

එච්.එම්.එච්.බී.හේරත්

0382231683

127

PN/SS/II/208

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

20,මංගලසුදුවැල්ල පාර,කළුදෑවල ,පානදුර

ඒ.පී.ලයනල්

0382239223

128

PN/SS/II/209

දවටගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධන සමිතිය

නො.12/7,දවටගහවත්ත,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

විමල් විජේසේකර

0777869311

129

PN/SS/II/210

නිරු සුභ සාධක සංගමය

20-24,මෝදරවිල කර්මාන්තපුරය,පානදුර

සී.සංජීව ප්‍රනාන්දු

0384291300

130

PN/SS/II/211

ගොඩපරගහවත්ත සුභ සාධක සහයෝගිතා සමිතිය

132/12,පෝරවත්ත පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

ජි.එල්.ප්‍රදීප් අමරජීව

0773782173

131

PN/SS/II/212

මොරවින්න එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

411 සී,මෝදරවිල පාර,පානදුර

එම්.එස්.ප්‍රියංග ප්‍රනාන්දු

0718306160

132

PN/SS/II/213

විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය

100බී,සුසිල,කොස්වත්ත,වලාන.පානදුර

එස්.එල්.ඩී.දයාරත්න

0382232514

133

PN/SS/II/214

පානදුර මූලික රෝහලේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

මූලික රෝහල,පානදුර

සුනිල් ගුණවර්ධන

0721709837

134

PN/SS/II/215

ඉසුරු ප්‍රජාමූල සංවිධානය

30,රත්නායක පාර,ද.තල්පිටිය,වාද්දුව

පී.කේ.පී.ජයතිලක

0774738712

135

PN/SS/II/216

හිරු විමන එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

53/63,හිරුවිමන,බටලන්ද පාර,හිරුවිමන,පානදුර

මනෝජ් ඉන්දික

0722926961

136

PN/SS/II/217

අරුනළු සුභසාධක සංගමය

327සී,අරුනළු ගාඩ්න්ස්,මංඩාවල පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

එස්.වික්‍රමසිංහ

0711244334

137

PN/SS/II/218

රොටරැක්ට් සමාජය-පානදුර

නො.181,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

වයි.සල්ගාදු

0772249026

           

138

PN/SS/II/220

ආදී සුමංගලීය හරිත පාසල් සංගමය

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය,වෑකඩ,පානදුර

සරත් විජේන්ද්‍ර

0773771521

139

PN/SS/II/221

සහන අරමුදල

358/4,2 වන පටුමග කවිරාජ මාවත.මොරවින්න,පානදුර

එම්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

0382245350

140

PN/SS/II/222

පානදුර පාසල් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සංසදය

172,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත.පානදුර

ඩබ්.ඒ.එන්.සුනිල්

0773031288

141

PN/SS/II/223

මෙත්සිත් සරණාධාර සමිතිය

36,මුණිදාස කුමාරතුංග මාවත,ගොරකපොළ,

පානදුර

එස්.කේ.ඩබ්.ගුනවර්ධන

038-2298258

142

PN/SS/II/224

Y.S.S. පදනම

33,පාසල් වීදිය,සරික්කමුල්ල,

කෙසෙල්වත්ත

එම්.අබුල්කලාම්

0777290295

143

PN/SS/II/225

කුඩා වාද්දුව අවමංග්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය

6 ඒ,බැන්ඩිවෙල පාර,කුඩා වාද්දුව.වාද්දුව

ඒ.ජයතිලක

0382284194

144

PN/SS/II/226

ඉමාම් ෂාෆීර් ෆවුන්ඩේෂන්

34,අස්වර් හාජියාර් ගොඩනැගිල්ල,තොටුපල පාර,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

එම්.එන්.එම්.සයාන්

0714434403

145

PN/SS/II/227

ආර්.ඒ.බී. පෙරේරා පදනම

සේපාලි,සම්සුදීන් මාවත,එළුවිල,පානදුර

එස්.රත්නවීර

0778084758

146

PN/SS/II/228

එක්සත් සුභසාධක සංගමය,වලාන

163-ඒ,තිස්ස මාවත,වලාන,පානදුර

ආනන්දසිරි හිමි

775082514

147

PN/SS/II/229

ඉන්සස්ට්ට්‍රියුලීස් ඇසෝසියේෂන්

09,මෝදරවිල,කර්මාන්තපුර,පානදුර

එස්. නයනජිත්

0777290295

148

PN/SS/II/230

ධම්මකාමී සංවිධානය

ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන,වලාන,පානදුර

ගරු කණුගොල්ලේ රතනසාර හිමි

038-2232575

149

PN/SS/II/231

මහා වාද්දුව තරුණ සංසදය

ගංගාරාම විහාරස්ථානය,මහ වාද්දුව,වාද්දුව

එම්.චිරාන් පෙරේරා

0723337976

150

PN/SS/II/232

ගාමිණි කොස්තා පදනම

75/2,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

පද්මා කොස්තා

 

151

PN/SS/II/156

සත්සෙත් පදනම

608/1,ගාලුපාර,පානදුර

ටී එන්.ඒ.ප්‍රනාන්දු

 

152

PN/SS/II/101

අල් අමීන් සුභසාධක සංගමය

129/2,වත්තල්පොළ,පානදුර

එස්.එම්.මල්කාන්

0777711520

153

PN/SS/II/233

උපෝසථ උයන සම ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

62ඊ,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පී.එල්.ඩී.සුමතිපාල

0382236595

154

PN/SS/II/234

පානදුර ස්වශක්ති සංවිධානය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

ඒ.එච්.ඒ.බණ්ඩාර

0779256138

155

PN/SS/II/235

එකමුතු සංවිධානය,අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

53/20,සමගි පෙදෙස,සරික්කමුල්ල,කෙසෙල්වත්ත

එස්.සපුතොටන

038228773

156

PN/SS/II/236

692/692ඒ නල්ලූරුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිහය

ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය,ගල්වැටිමෝදර පාර,බල්ලූරුව,පානදුර

එච්.එස්.චින්තක ෆොන්සේකා

0776071034

157

PN/SS/II/237

වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය - තොටවත්ත

43,ඉබ්‍රාහිම් පාර,තොටවත්ත,පානදුර

ඒ.ඩබ්.එම්.සාෆි

07782117554

158

PN/SS/II/238

පානදුර පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සහයෝගිතා සමිතිය

53/17,ශ්‍රී ශාසනවංශ මාවත,තුඩුව,පානදුර

ඒ.කේ.තිලක් ජානක

0727473234

159

PN/SS/II/239

මිතුරෝ වෙමු අපි

නිතිජය,පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

එච්.එම්.ඒ.ටී.නන්දසිරි

0382296784

160

PN/SS/II/240

සිහ මිතුරු සංසදය

41/1/1,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

ජී.පී.සල්ගාදු

0779622196

161

PN/SS/II/241

හොරේතුඩුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

ප්‍රජා ශාලාව,ගාලු පාර,හොරේතුඩුව

අයි.පෙරේරා

0710164119

162

PN/SS/II/242

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් දායක සභාව

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන,ගොරකපොල,පිනදුර

ජී.පී.එච්. ද සිල්වා

0382232649

163

PN/SS/II/243

සිංහ තරු සුහද සමාජය

206/බී,වෙන්දේසි වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

එච්.සී.මඡධුරංග

0773534783

164

PN/SS/II/244

‘ Future ‘  අරමුදල

124.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

අජිත් සියඹලාපිටිය

0382237728

165

PN/SS/II/245

අළුබෝමුල්ල සිංහ සමාජය

07,නිමල්කා උද්‍යානය,පානදුර

එස්.පී.පෙරේරා

0382293941

166

PN/SS/II/246

පානදුර එක්සත් වෙළඳ හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

අංගිරස ගොඩනැගිල්ල,262,ආතර් වී දියෙස් මාවත,පානදුර

කේ.එල්.සී.පෙරේරා

0710164119

167

PN/SS/II/247

නිදහස් මානව හිමිකම් සංවිධානය

65/ජී,මංගල මාවත,වලාන,පානදුර

ටී කේ.රංජන් ප්‍රනාන්දු

0755823265

168

PN/SS/II/248

Go Dream Initiative

14/113,Gunathilaka Mw,panadura

ආර්.එස්.විජේකුලරත්න

0382241024

169

PN/SS/II/249

එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

117/බී,බන්ට් පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

එස්.වී.පී.එස්.රාජපක්ෂ

0778707226

170

PN/SS/II/251

කෝන්ගහකොටුව එක්සත් සුබසාධක සංගමය

63බී,කෝන්ගහකොටුව,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

කේ.ඩී.එස්.ජයරත්න

0713544295

171

PN/SS/II/250

සිල්වරින් වත්ත සුභසාධකන සමිතිය

සිල්වරින් වත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර

ඒ.ගුණවර්ධන

0714794052

172

PN/SS/II/252

Association For Co-Operative Savings and Assisting

32/1,Chandrawanka Rd,Pallimulla,panadura

M.A.Kalam

0772266299

173

PN/SS/II/253

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

1/34,මීගහකෝවිල පාර,පිංවත්ත,පානදුර

එච්.ආර්.ඒ.සොයිසා

0778987350

174

PN/SS/II/254

පානදුර එක්සත් පොදු වෙළෙඳපොළ බෞද්ධ සමිතිය

34 1/1,උඩුමහල,මාර්කට් පාර,පානදුර

මහේෂ් ප්‍රනාන්දු

0773313909

175

PN/SS/II/255

එකමුතු සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

15බී,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

දුමිදු වරාපිටිය

0718324089

176

PN/SS/II/256

දහම් ගුරු සංගමය

නො.97,7 වන හරස් වීදිය,පානදුර

එම්.සමන් කුමාර

0718820472

177

PN/SS/II/257

මඩකුඹුර  එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

මඩකුඹුර හංදිය ,සිරිල්ජෑන්ස් මාවත,පානදුර

එස්.ඒ.ටී.මාටිනෝ

0723507008

178

PN/SS/II/258

ශ්‍රී සරණපාල මාවත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

20,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත ,පානදුර

යූ.ආර්.චින්තක

0706731807

179

PN/SS/II/259

පරණවත්ත සමහගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

ශ්‍රී ඛෙත්තාරමෙය,පරනවත්ත,හිරණ,

පානදුර

පී.ඉන්ද්‍රජිත්

0770505181

180

PN/SS/II/261

අභිමන් සුභසාධක සමිතිය

251/4,ඇලන්විලා මාවත,බ/මාලමුල්ලප,පානදුර

එස්.ඩී.ඒ.පත්මසිරි

0719201683

181

PN/SS/II/262

සිසිල මාවත ප්‍රජා සංවර්ධන හා මරණාධාර සමිතිය

118,සිසිල මාවත,රිවිදෙව්ගම,පරත්ත,

කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු

0718189702

182

PN/SS/II/263

සිරිමල් උයන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

15ඒ,සිරිමල්උයන උඩහමුල්ල,පානදුර

එස්.ප්‍රේමලතා

0718496327

183

PN/SS/II/264

හොරේතුඩුව දිරිය සුභ සාධක සමිතිය

නො.39,මඩකිස්ස පාර,අත්කම් නිවාස,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.සී.ප්‍රනාන්දු

0382298296

184

PN/SS/II/265

පිංවත්ත රවිජ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

අංක 15/5 ඒ,ශ්‍රී විජයානන්ද මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

එන්. ගුණරත්න

0703147641

185

PN/SS/II/266

දිලෙන පියුම මව්පිය හවුල

459/1ඒ,ගල්පොත්ත පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

සමන්ති දීපානි

038-2244965

186

PN/SS/II/267

නව්ෂාඩ් මන්සූර් පදනම

12/10/1/1,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

මොහොමඩ් නව්ෂාඩ්

0777073630

187

PN/SS/II/268

මතකයේ රැදුන ගී රසික පදනම

නො.234,මහා වීදිය,පානදුර

කේ.ඒ.සුමිත්‍රා

0723000135

188

PN/SS/II/269

ඉසිවර සමාජ සත්කාර පදනම

197/12,වජිරවත්ත,කිරිබේරිය පාර,පානදුර

එන් ඩයස්

0773564687

189

PN/SS/II/270

ස්වශක්ති  සංවර්ධනපදනම

136/68,දොලේවත්ත,සඟබෝ මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එච්.කේ.අයි.පෙරේරා

 

190

PN/SS/II/271

කළුදෑවලබටහිර එක්සත් සංසදය

60-1,සමගි මාවත.කළුදෑවල.පානදුර

සී.විපුලසිරි

0718305962

191

PN/SS/II/272

සුදන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

සේවා පියස,අත්කම් නිවාස,මඩකිස්ස පාර,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත

ආර්.රත්නසිරි පෙරේරා

0720938619

192

PN/SS/II/273

කයින්ඩ් හාට්ස්

608/1,ගාලු පාර,පානදුර

එස්.දිසානායක

0775422616

194

PN/SS/II/274

නිදහස් ශ්‍රී අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංසදය

56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය,පානදුර

ඩී.සිල්වා

0778313739

195

PN/SS/II/275

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

282,දිග්ගල,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

   

196

PN/SS/II/276

කෙසෙල්වත්ත මරණාධාර හා සුභාදක සමිතිය

12/101/1.ගාලු පාරකෙසෙල්වත්ත,පානදුර

එම්.ඉර්ෆාන්

0777073636

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලියාපදිංචිවූ ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -පානදුර

ලියාපදිංචි අංකය

රා.නො.සං.නම

ලිපිනය

ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ලියාපදිංචිවූ දිනය

වර්තමාන ත්ත්වය

වෙනත් කරුණු

PN/SS/II/81

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

වලපල

2007.10.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/83

සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව

2007.11.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/72

වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

කුඩා වාද්දුව

2006.12.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/136

බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2010.07.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/99-6

වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

වෑකඩ/උතුර

1999.07.15

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/93

සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/බටහිර

2008.02.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/74

සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව

2007.02.02

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/77

මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

කෙසෙල්වත්ත

2007.06.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/79

සෙත්සරණ සංවිධානය

123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

වලපල පට්ටිය

2007.08.06

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/119

ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

ගොරකාන

2009.09.09

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/85

684/B කිරිබේරිය  සමෘද්ධි පානිය ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ සමිතිය

684බී,කිරිබේරිය,මහවල

කිරිබේරිය

2007.10.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/87

 එකමුතු වැඩිහිටි  සංවිධානය -පල්ලිමුල්ල ගොරකාපොළ

180,හේනමු ල්ල,වත්තල්පොල,පානදුර

වත්තල්පොල

2007.12.31

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/88

මනෝ සමාජිය සම්පත්  සංවර්ධන හා ළමා ශක්ති පදනම

සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2007.12.31

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/80

පානදුර පොලිස් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරි සංගමය

පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය,පානදුර දකුන

පට්ටිය /උතුර

2007.09.25

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/107

පානදුර ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

5,බඩු ගබඩාව පාර,පානදුර

කඩවීදිය

2008.12.31

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/100

පල්ලිමුල්ල සුභ සාධක සංවිධානය

25,චන්ද්‍රවංක මාවත,පල්ලිමුල්ල

පල්ලිමුල්ල

2008.05.23

ක්‍රියාකාරී

 

PNCC/SS/36

වාද්දුව වෙළද හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

වාද්දුව

වාද්දුව/බටහිර

2008.07.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/104

කවිරාජ මාවත දෙවන පටුමග අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

393,2 පටුමග,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර

මොරවින්න

2008.11.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/102

 කැටකැල්ල ගනේවත්ත එක්සත්  සුභ සාධක සංගමය

කැටකෑල්ල ගහවත්ත,පාඨලීරුක්කාරාම පාර,වෑකඩ

වෑකඩ/

නැගෙණහිර

2008.07.28

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/98

චමිත් චතුරංග හා මයාකඩුව පදනම

22,වසන්තාරාම පාර,වාද්දුව

වාද්දුව/දකුණ

2008.02.27

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/94

කුරුප්පුමුල්ල එකමුතු සුභ සාධක සංගමය

190/24,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

කුරුප්පුමුල්ල

2008.01.15

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/89

උයන්කැලේ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

25,දොඹගහවත්ත,උයන්කැලේ,පානදුර

උයන්කැලේ

2008.01.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/103

නාවැටිය එකමුතු සංවිධානය

නාවැටිය පාර,බෙක්කේගම

බෙක්කේගම

2008.07.28

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/91

පින්වත්ත බටහිර  ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

18ජෝන්කීල්ස් නිවාස,පිංවත්ත

පිංවත්ත

2008.01.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/97

එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය කුරුදුවත්ත, වටභාගේ

කුරුදුවත්ත,වටබාගේ,පානදුර

කිරිබේරිය

2008.02.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/92

බ/ මාලමුල්ල මානව සම්පත් සුරැකිමේ  පදනම

41සී,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2008.01.25

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/90

වාද්දුව දකුණ සහ බටහිර ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

12/21,සමාන්තර පාර,වාද්දුව

වාද්දුව/දකුණ

2008.01.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/96

කදුරුදුව සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

කදුරු දූව,ගොරකාන,පානදුර

ගොරකාන

2008.02.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/105

මෙත්සිසිල මත් නිවාරණ සංවිධානය

201/03,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව

2008.11.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/4II/102

සුමිතුරු සුභ සාධක සංගමය

අමන්ජය,14,කොහුමෝල පාර,මහවාද්දුව,වාද්දුව

මහවාද්දුව

2008.06.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/99

සිහල බොදුසවිය

3/17,සාගර මාවත,පානදුර

සාගර පෙදෙස

2008.04.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/106

වලාන උතුර එකමුතු  අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

පසිදු,ජුබිලි පටුමග,වලාන උතුර,පානදුර

වලාන උතුර

2008.12.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/121

ග්‍රාමිය ආපදා කළමනාකරණ හා සුභසාධක කමිටුව

43/37,සමනකන්ද මාවත.නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව/උතුර

2009.09.23

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/120

පොදුජන සේවා එකාබද්ධ සංගමය

මුදලින්දාරාමය,වැලිපිටියපන්සල,ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,පානදුර

නල්ලූරුව

2009.09

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/125

මානව සම්පත් පදනම

සුසුමානික නිවාසය නල්ලුරුව පානදුර

නල්ලූරුව

2009.12.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/110

සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

34,රවුම්පාර,වාද්දුව

කුඩා වාද්දුව

209.03.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/123

උඩවෙල පාරේ සුභසාධක හා දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමිතිය

උඩවෙල පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

මොල්ලිගොඩ/

දකුණ

2009.10.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/124

මාලමුල්ල පරාර්ථ සාධන සංගමය

සුදර්ශි,මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2009.11.06

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/122

අරලිය උයන සුභ සාධක සංගමය

77/41,අරලිය උයන,මැද පාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

තල්පිටිය/උතුර

2009.09.30

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/117

එක්සත් සුභ සාධක සංගමය-එළුවිල

10,බෝගහ ඉදිරිපිට පාර,එළුවිල,පානදුර

එළුවිල

2009.09.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/111

තල්පිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

322/4,ගාලු පාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

තල්පිටිය/දකුණ

2009.03.13

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/116

පරත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

12/7,චතුර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

පරත්ත

2009.08.25

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/115

ගෝල්ඩන් කී මුදල් තැන්පත් කරුවන්ගේ සංගමය

184/4,ගාලුපාර,පානදුර

ගොරකාන

2009.08.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/118

දිබ්බැද්ද සමගි මාවත සුභ සාධක සංගමය

71,හේමාලි,දිබ්බැද්ද,පානදුර

දිබ්බැද්ද

2009.09.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/109

උඩුගල්ල මයුරා එකමුතු සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය

697ඒ,ද/තල්පිටිය,උඩුගල්ල

තල්පිටිය/දකුණ

2009.02.19

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/112

වලව්වත්ත සංවර්ධන හා සුභ සාධක සංගමය

142/42,සමගි මාවත,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ

2015.11.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/CC 23

කෙසෙල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි සංගමය

පරාක්‍රම පාර,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කෙසෙල්වත්ත

2003.02.21

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/86

ශ්‍රි ධර්මාරාම පාර සුභ සාධක සංගමය

362/3,1 වන පටුමග,ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

තන්තිරිමුල්ල

2007.12.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/134

ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලිය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

381,නල්ලුරුව,පානදුර

උයන්කැලේ

2010.07.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/171

නිලුක්ෂි ප්‍රනාන්දු පදනම

සුමෙරු,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/බටහිර

2012.01.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/143

පානදුර වලපල නාගරික එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

48,සොලමන් මාවත,පානදුර

වලපල පට්ටිය

2010.11.10

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/141

එක්සත් කන්දෙකොටුව සංවර්ධන සමිතිය

12ඒ,කන්දකොටුව පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

බටහිර/

මාලමුල්ල

2010.11.10

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/142

නදීබඩවත්ත එක්සත් සුභ සාධන හා මරණාධාර සමිතිය

193/39,නදීබඩවත්ත,පරත්ත

පරත්ත

2010.11.10

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/139

සුහර්තෝ ශාන්ති සමාජ සුභ සාධන සමිතිය

65/1,ශ්‍රී සෝභිත මාවත,වාද්දුව

පල්ලියමංකඩ

2010.09.29

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/140

රිවර් සයිඩ් පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය

28/2,මහා විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව

වලාන

2010.10.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/126

සුදහම් ජන සංවර්ධන සමිතිය

54/39,බටේලන්ද පාර,හිරණ,පානදුර

හිරණ/

නැගෙණහිර

2010.02.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/133

හේනමුල්ල පානදුර සුභ සාධක සංගමය

82,ගාලුපාර,හේනමුල්ල,පානදුර

හේනමුල්ල

2010.05.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/129

පුබුදමු ශ්‍රි ලංකා සංවිධානය

1ඩී ½,මෝදරවිල මහල් නිවාස,පානදුර

මොරවින්න

2010.03.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/132

සමගි සුභ සාධක සංගමය

92,බෝගහ පාර බෙක්කේගම

බෙක්කේගම

2010.04.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/128

අම්බලන්දුව සුභසාධක සංගමය

මන්සීල් අම්බලන්දූව,පානදුර

වත්තල්පොල

2010.03.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/131

පරත්ත සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

181,පරත්ත පාර,මොරටුව

පරත්ත

2010.04.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/137

කෙසෙල්වත්ත ත්‍රීරෝද රථ මරණාධාර සුභසාධක හා ක්‍රිඩා සමිතිය

382,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කෙසෙල්වත්ත

2010.08.02

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/135

තන්තිරිමුල්ල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

395/14,ඥපාසල පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

තන්තිරිමුල්ල

2010.07.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/136

බ/ මාලමුල්ල අවමංග්‍යාධාර සහ සුභසාධක සංගමය

30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2010.07.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/138

සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමාජ සේවා සහ  සුභසාධක සංගමය

24/10,සාගර මාවත,පානදුර

සාගර පෙදෙස

2010.08.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/162

එ ම්.ඊ.කුරේ පටුමග සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

369/4,එම්.ඊ.කුරේ පටුමග,වලාන,පානදුර

වලාන/උතුර

2011.11.02.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/152

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

28/19,පොදුසේවා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

සරික්කමුල්ල

211.07.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/159

ජනාසා සුභසාධක සමිතිය

120,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

එළුවිල

2011.10.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/170

තල්පිටිය එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය

312,ගාලුපාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

තල්පිටිය/දකුණ

2011.12.22

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/153

නිදහස් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

පාලිත් නිවස,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2011.07.29

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/146

ගොරකාන එක්සත් සංස්කෘතික සුභසාධක සංගමය

16,වෙද මාවත,ගොරකාන,කෙසෙල්වත්ත

ගොරකාන

2011.01.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/168

සාන්ත ජෝන් ආදි සිසුන්ගේ සංගමය

198/5,අරලිය උයන,ආනන්ද මාවත,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

කුරුප්පුමුල්ල

2011.12.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/161

මහා කරුණා පදනම

රන්කොත් විහාරය,පානදුර

කඩවීදිය

2011.10.28

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/155

ජගත් අංගගේ උපකාරක පදනම

288,ගාලුපාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

තල්පිටිය/උතුර

2011.08.15

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/148

ශ්‍රි ප්‍රේමා නන්ද එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

7/14,පේමානන්ද පාර,බෙක්කේගම,පානදුර

බෙක්කේගම

2011.02.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/147

වාද්දුව එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සංගමය

37/7ඒ,සනත් පෙරේරා මාවත,වාද්දුව

තල්පිටිය/දකුණ

2011.02.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/158

ලේක් වීව්  සුභසාධක සංගමය

126,6/11,ලේක්වීව්,හිරණ,පානදුර

හිරණ

2011.09.15

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/169

බෙන්තර සුහද සංසදය

ශ්‍රී ගුනරත්න පාර,පානදුර

මොරවින්න

2011.12.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/167

අක්කර18 වත්ත සුභසාධක හා

මරණාධාර සංගමය

202/ සී,දිබ්බැද්ද වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

දිබ්බැද්ද

2017.01.10

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/166

අඔගහවත්ත සුභසාධක සංගමය

127/6,අඹගහවත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

දිබ්බැද්ද/උතුර

2011.12.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/164

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය

 රාජකීය විද්‍යාලය,පානදුර

පට්ටිය/දකුණ

2011.11.30

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/154

එක්සත් සුභ සාධක ජනතා සභාව

3 එෆ් 2ජී.3,නිවාස සංකීර්ණය,මෝදරවිල,පානදුර

මොරවින්න

2011.07.29

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/150

සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,ගොරකාන දෙණියවත්ත

58/9ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,නල්නූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව

2011.06.22

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/163

ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

54/17,චන්ද්‍රෙස්කර පාර,පානදුර

හොරේතුඩුව

2011.11.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/157

සමස්ත ලංකා ප්‍රජා ශක්ති පදනම

16,ජය මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

මිරියවත්ත

2011.08.15

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/145

නෙට්වින්

85,නාරම්පිටිය,පානදුර

තල්පිටිය/උතුර

2011.01.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/144

පොදුජන නිවාස සංවර්ධන පදනම

123,ශ්‍රී මහාවිහාර පාර,පානදුර

වලපල පට්ටිය

2011.01.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/165

එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය පානදුර බස් නැවතුම්පල

52/9,හොරණ පාර,මෝදුරවිල,පානදුර

මොරවින්න

2011.12.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/151

පානදුර මොරවින්න වඩු පාසල් වත්ත සුභසාධක සමිතිය

17,වඩුපාසල්වත්ත,මොරවින්න,පානදුර

මොරවින්න

2011.07.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/160

වෑකඩ ශ්‍රී පුඤ්ඤානන්ද සුභසාධක සමිතිය

20,පුඤ්ඤානන්ද මාවත,පානදුර

වෑකඩ/උතුර

2011.10.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/174

ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි එකමුතුව

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව,ගාලු පාර,වාද්දුව

වාද්දුව/බටහිර

2012.03.22

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/172

ජන උරුමය

44/14,බුංගහවත්ත පාර,කුඩා වාද්දුව,වාද්දුව

උඩහමුල්ල

2012.02.09

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/178

ආලෝක මානව සංවර්ධන පදනම

115/ග8,සමාධි පොකුණ පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2012.06.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/175

පිංවත්ත නාරම්පිටිය එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ලානන්ද පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2012.04.03

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/185

ජනශක්ති අවමංගල්‍යාධාර පදනම

114/32,ඩයස් පෙදෙස,වලපල,පානදුර

වලපල පට්ටිය

2012.12.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/177

නාරම්පිටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය

නාරම්පිටිය

2012.05.21

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/181

ශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

133/ඒ,පුවක්වත්ත පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

නැගෙණහිර

2012.10.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/183

බෝ සෙවන සමාජ සේවා පදනම

16/6,ශ්‍රී ජින මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කෙසෙල්වත්ත

2012.10.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/184

කුලතුංග පාර නිවසියන්ගේ සාධක සංගමය

19,කුලතුංග පාර,පානදුර

උඩහමුල්ල

2012.11.

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/182

සමගි සුභසාධක සංගමය

ටොප් ටවුන්, නැ/මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල

2012.09.28

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/176

අවමංගල්‍යාධාර හා ශුභ සාධක සමිතිය

46,නෙවිල් පෙරේරා මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව/උතුර

2012.04.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/173

උඩගහපත්තුව එකමුතුව

6ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,අ/තල්පිටිය,වාද්දුව

නාරම්පිටිය

2012.02.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/180

විසල් උයන එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

17/18,විසල් උයන,හිරණ,පානදුර

හිරණ/බටහිර

2012.08.22

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/179

එක්සත් සුහද සේවා සමිතිය

108,අයිරින් විලා,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

වලාන

2012.07.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/186

පානදුර රණවිරු සංසදය

455/4,රණවිරු කෝප්‍රල් දිනේෂ් ප්‍රියංකර මාවත,ගල්පොත්ත,මාලමුල්ල,පානදුර

කිරිබේරිය

2013.01.31

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/187

යදම සහයෝගී තා සංසදය

35/ඊ/2,ශාන්ති මාවත,ඇටඹගොඩ,පානදුර

වලපල

201302.13

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/189

ශ්‍රි සුධර්මා කුළගන සුභ සාධක සමිතිය

වසන්තාරාම විහාරස්ථානය,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

මොල්ලිගොඩ

2013.05.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/188

ආබාධිත පුද්ගලයන් සවිබල ගැන්විමේ සංගමය

6/13,දර්ශන පෙදෙස,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

වලාන

2013.03.13

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/190

පානදුර රුපලාවන්‍ය ශිල්පි සංසදය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

පට්ටිය

2013.6.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/191

සෞභාග්‍යා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

ශ්‍රී ,ධීරානන්ද මාවත,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/උතුර

201307.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/192

උතුරු තල්පිටිය මඩවිල්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සහා සුභ සාධක සමිතිය

සොයිසා මාවත,උ/තල්පිටිය,පානදුර

නාරම්පිටිය

2013.07.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/93

කෝදාගොඩ වනරතන හිමි සුරැකිමේ භාරකාර මණ්ඩලය

396/7,පාසැල් මාවත.පානදුර

තන්තිරිමුල්ල/නැගෙණහිර

2013.07.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/194

ඉන්ද්‍ර ජෝති මාවත  සුභ සාධක සමිතිය

අංක 22,ඉන්ද්‍රෙජා්ති මාවත,තන්තිරිමුල්ල,පානදර

පුංචිදෙණිය

2013.07.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/195

ජනශක්ති පදනම

194/බී,ජෝතිරතන මාවත,වලපල,පානදුර

වලපල පට්ටිය

2013.07.31

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/196

පහන්පියස මානසික පුනුරුත්තාපන සෞඛ්‍ය ඒකකය

455/බී,මැදවේල්ල පාර,පානදුර

මොරවින්න

213.09.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/197

ආයුර්වේද ස්වේච්චා බලකාය පානදුර

සිරිනන්දන විහාරය,පරත්ත

මිරියවත්ත

2013.09.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/198

පානදුර හෙළ කලා සංසදය

2/153,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/බටහිර

2013.09.13

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/199

වාද්දුව දකුණ ධීවර සුභ සාධක සමිතිය

35,ධීවර නිවාස,පානදුර

වාද්දුව/දකුණ

2013.09.30

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/200

පාරමිතා සුභ සාධක සමිතිය

විජය පාර,මොල්ලිගොඩ උතුර,පානදුර

මොල්ලිගොඩ/උතුර

2013.11.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/201

කෙසෙල්වත්ත සහන වැඩිහිටි පදනම සහ සංගමය

52/13,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

සරික්කමුල්ල

2013.12.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/202

සාරිපුත්‍ර තරුණ සමිතිය

52/8,ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන

ගොරකාන

2013.12.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/203

කේතුමති කාන්තා රෝහල සුවමිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතිය

කේතුමතී රෝහල,පානදුර

පට්ටිය

2013.12.18

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/204

පිංවත්ත ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

60/ඒ, පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2013.12.23

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/205

කළුදැවල දිරිය කාන්තා සංවිධානය

නො.92,දිබ්බැද්ද,පානදුර

දිබ්බැද්ද

2013.12.23

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/206

එළුවිල ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

68/2,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

එළුවිල

2013.12.23

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/207

තිස්ස සරණ පදනම

තිස්ස මාවත,වලාන.පානදුර

වලාන/උතුර

2014.01.7

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/208

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

20,මංගලසුදුවැල්ල පාර,කළුදෑවල ,පානදුර

කළුදෑවල

2014.01.27

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/209

දවටගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධන සමිතිය

නො.12/7,දවටගහවත්ත,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

තල්පිටිය/දකුණ

2014.02.10

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/210

නිරු සුභ සාධක සංගමය

20-24,මෝදරවිල කර්මාන්තපුරය,පානදුර

මොරවින්න

2014.02.24

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/211

ගොඩපරගහවත්ත සුභ සාධක සහයෝගිතා සමිතිය

132/12,පෝරවත්ත පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

බටහිර

2014.03.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/212

මොරවින්න එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

411 සී,මෝදරවිල පාර,පානදුර

මොරවින්න

2014.05.27

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/213

විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය

100බී,සුසිල,කොස්වත්ත,වලාන,

පානදුර

වලාන/දකුණ

2014.06.03

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/214

පානදුර මූලික රෝහලේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

මූලික රෝහල,පානදුර

පට්ටිය/උතුර

2014.06.30

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/215

ඉසුරු ප්‍රජාමූල සංවිධානය

30,රත්නායක පාර,ද.තල්පිටිය,වාද්දුව

පල්ලියමංකඩ

2014.07.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/216

හිරු විමන එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

53/63,හිරුවිමන,බටලන්ද පාර,හිරුවිමන,පානදුර

ගල්තුඩේ/උතුර

2014.08.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/217

අරුනළු සුභසාධක සංගමය

327සී,අරුනළු ගාඩ්න්ස්,මංඩාවල පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

මාලමුල්ල/

නැගෙණහිර

2014.08.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/218

රොටරැක්ට් සමාජය-පානදුර

නො.181,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව/උතුර

2014.08.11

ක්‍රියාකාරී

 
         

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/220

ආදී සුමංගලීය හරිත පාසල් සංගමය

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/බටහිර

201408.27

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/221

සහන අරමුදල

358/4,2 වන පටුමග කවිරාජ මාවත.මොරවින්න,පානදුර

මොරවින්න

2014.10.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/222

පානදුර පාසල් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සංසදය

172,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2014.12.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/223

මෙත්සිත් සරණාධාර සමිතිය

36,මුණිදාස කුමාරතුංග මාවත,ගොරකපොළ,

පානදුර

ගොරකපොළ

2015.01.02

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/224

Y.S.S. පදනම

33,පාසල් වීදිය,සරික්කමුල්ල,

කෙසෙල්වත්ත

හේනමුල්ල

2015.01.02

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/225

කුඩා වාද්දුව අවමංග්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය

6 ඒ,බැන්ඩිවෙල පාර,කුඩා වාද්දුව.වාද්දුව

පට්ටේලිය

2015.2.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/226

ඉමාම් ෂාෆීර් ෆවුන්ඩේෂන්

34,අස්වර් හාජියාර් ගොඩනැගිල්ල,තොටුපල පාර,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

පල්ලිමුල්ල

2015.03.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/227

ආර්.ඒ.බී. පෙරේරා පදනම

සේපාලි,සම්සුදීන් මාවත,එළුවිල,පානදුර

එළුවිල

2015.03.09

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/228

එක්සත් සුභසාධක සංගමය,වලාන

163-ඒ,තිස්ස මාවත,වලාන,පානදුර

වලාන/දකුණ

201.03.13

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/229

ඉන්සස්ට්ට්‍රියුලීස් ඇසෝසියේෂන්

09,මෝදරවිල,කර්මාන්තපුර,පානදුර

මොරවින්න

2015.03.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/230

ධම්මකාමී සංවිධානය

ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන,වලාන,පානදුර

වලාන

2015.04.23

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/231

මහා වාද්දුව තරුණ සංසදය

ගංගාරාම විහාරස්ථානය,මහ වාද්දුව,වාද්දුව

මහ වාද්දුව

2015.07.06

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/232

ගාමිණි කොස්තා පදනම

75/2,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

කුරුප්පුමුල්ල

2015.08.03

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/156

සත්සෙත් පදනම

608/1,ගාලුපාර,පානදුර

   

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/101

අල් අමීන් සුභසාධක සංගමය

129/2,වත්තල්පොළ,පානදුර

වත්තල්පොළ

2008.06.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/233

උපෝසථ උයන සම ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

62ඊ,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත/ උතුර

2015.08.19

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/234

පානදුර ස්වශක්ති සංවිධානය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

පට්ටිය

2015.9.04

ක්‍රියාකාරී

-

PN/SS/II/235

එකමුතු සංවිධානය,අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

53/20,සමගි පෙදෙස,සරික්කමුල්ල,කෙසෙල්වත්ත

සරික්කමුල්ල

2015.10.01

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/236

692/692ඒ නල්ලූරුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිහය

ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය,ගල්වැටිමෝදර පාර,බල්ලූරුව,පානදුර

නල්ලූරුව

2015.11.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/237

වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය - තොටවත්ත

43,ඉබ්‍රාහිම් පාර,තොටවත්ත,පානදුර

තොටවත්ත

2015.11.18

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/238

පානදුර පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සහයෝගිතා සමිතිය

53/17,ශ්‍රී ශාසනවංශ මාවත,තුඩුව,පානදුර

පට්ටිය/දකුණ

2017.02.14

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/239

මිතුරෝ වෙමු අපි

නිතිජය,පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

මොල්ලිගොඩ

2016.03.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/240

සිහ මිතුරු සංසදය

41/1/1,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

එළුවිල

2016.3.16

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/241

හොරේතුඩුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

ප්‍රජා ශාලාව,ගාලු පාර,හොරේතුඩුව

හොරේතුඩුව

2016.03.30

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/242

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් දායක සභාව

විද්‍යාරාජ පිරිවෙන,ගොරකපොල,පිනදුර

ගොරකපොළ

2016.04.08

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/243

සිංහ තරු සුහද සමාජය

206/බී,වෙන්දේසි වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

දිබ්බැද්ද/ උතුර

2016.06.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/244

‘ Future ‘  අරමුදල

124.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/ උතුර

2016.08.11

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/245

අළුබෝමුල්ල සිංහ සමාජය

07,නිමල්කා උද්‍යානය,පානදුර

ඇටඹගොඩ

2016.08.26

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/246

පානදුර එක්සත් වෙළඳ හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

අංගිරස ගොඩනැගිල්ල,262,ආතර් වී දියෙස් මාවත,පානදුර

කඩවීදිය

2016.10.07

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/247

නිදහස් මානව හිමිකම් සංවිධානය

65/ජී,මංගල මාවත,වලාන,පානදුර

වලාන/දකුණ

2017.08.02

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/248

Go Dream Initiative

14/113,Gunathilaka Mw,panadura

ඇටඹගොඩ

2016.11.22

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/249

එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

117/බී,බන්ට් පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

පුංචිදෙණිය

2016.12.29

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/251

කෝන්ගහකොටුව එක්සත් සුබසාධක සංගමය

63බී,කෝන්ගහකොටුව,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

තන්තිරිමුල්ල/නැගෙණහිර

2017.01.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/250

සිල්වරින් වත්ත සුභසාධකන සමිතිය

සිල්වරින් වත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර

කිරිබේරිය

2017.01.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/252

Association For Co-Operative Savings and Assisting

32/1,Chandrawanka Rd,Pallimulla,panadura

පල්ලිමුල්ල

2017.03.1

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/253

එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

1/34,මීගහකෝවිල පාර,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත

2017.04.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/254

පානදුර එක්සත් පොදු වෙළෙඳපොළ බෞද්ධ සමිතිය

34 1/1,උඩුමහල,මාර්කට් පාර,පානදුර

කඩවීදිය

2017.04.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/255

එකමුතු සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

15බී,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/ බටහිර

2017.04.28

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/256

දහම් ගුරු සංගමය

නො.97,7 වන හරස් වීදිය,පානදුර

වෑකඩ/ උතුර

2017.05.05

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/257

මඩකුඹුර  එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

මඩකුඹුර හංදිය ,සිරිල්ජෑන්ස් මාවත,පානදුර

කඩවීදිය/උතුර

2017.05.18

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/258

ශ්‍රී සරණපාල මාවත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

20,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත ,පානදුර

පිංවත්ත

2017.09.09

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/259

පරණවත්ත සමහගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

ශ්‍රී ඛෙත්තාරමෙය,පරනවත්ත,හිරණ,

පානදුර

හිරණ/ බටහිර

2017.11.20

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/261

අභිමන් සුභසාධක සමිතිය

251/4,ඇලන්විලා මාවත,බ/මාලමුල්ලප,පානදුර

මාලමුල්ල/ බටහිර

2017.11.27

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/262

සිසිල මාවත ප්‍රජා සංවර්ධන හා මරණාධාර සමිතිය

118,සිසිල මාවත,රිවිදෙව්ගම,පරත්ත,

කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

පරත්ත/බටහිර

2017.1127

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/263

සිරිමල් උයන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

15ඒ,සිරිමල්උයන උඩහමුල්ල,පානදුර

උඩහමුල්ල

2018.02.07

ක්‍රියාකාරී

-

PN/SS/II/264

හොරේතුඩුව දිරිය සුභ සාධක සමිතිය

නො.39,මඩකිස්ස පාර,අත්කම් නිවාස,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

හොරේතුඩුව දකුණ

2018.03.13

ක්‍රියාකාරී

-

PN/SS/II/265

පිංවත්ත රවිජ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

අංක 15/5 ඒ,ශ්‍රී විජයානන්ද මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

පිංවත්ත/බටහිර

2018.04.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/266

දිලෙන පියුම මව්පිය හවුල

459/1ඒ,ගල්පොත්ත පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

කිරිබේරිය

2018.04.02

   

PN/SS/II/267

නව්ෂාඩ් මන්සූර් පදනම

12/10/1/1,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කෙසෙල්වත්ත

2018.4.24

ක්‍රියාකාරී

-

PN/SS/II/268

මතකයේ රැදුන ගී රසික පදනම

නො.234,මහා වීදිය,පානදුර

බෙක්කේගම

2018.07.06

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/269

ඉසිවර සමාජ සත්කාර පදනම

197/12,වජිරවත්ත,කිරිබේරිය පාර,පානදුර

මාලමුල්ල/

නැගෙණහිර

2018.09.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/270

ස්වශක්ති  සංවර්ධනපදනම

136/68,දොලේවත්ත,සඟබෝ මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

දිග්ගල

2018.09.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/271

කළුදෑවලබටහිර එක්සත් සංසදය

60-1,සමගි මාවත.කළුදෑවල.පානදුර

කළුදෑවල

2018.09.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/272

සුදන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

සේවා පියස,අත්කම් නිවාස,මඩකිස්ස පාර,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත

හොරේතුඩුව/දකුණ

2018.1.01

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/273

කයින්ඩ් හාට්ස්

608/1,ගාලු පාර,පානදුර

උයන්කැලේ

2018.10.04

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/274

නිදහස් ශ්‍රී අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංසදය

56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය,පානදුර

නාරම්පිටිය

2018.12.10

ක්‍රියාකාරී

-

PN/SS/II/275

එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

282,දිග්ගල,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

දිග්ගල

2018.12.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/276

කෙසෙල්වත්ත මරණාධාර හා සුභාදක සමිතිය

12/101/1.ගාලු පාරකෙසෙල්වත්ත,පානදුර

කෙසෙල්වත්ත

2018.12.12

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/149

සුභද්‍රාරාම මාවත එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානය,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

පරත්ත/බටහිර

2011.05.25

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/156

සත්සෙත් පදනම

අංක 608/1,උයන්කැලේ,ගාලු පාර,පානදුර

උයන්කැලේ

2011.08.11

ක්‍රියාකාරී

 

පා/35/97

පානදුර මිනුවන්පිටිය අනේ‍යාධාර හා සුභසාධක සංගමය

නො.40,මිනුවන්පිටිය පාර,පානදුර

වලාන

1997.09.13

ක්‍රියාකාරී

 

පා/එස්එස්/සීසී/

17

ශ්‍රී විජය සහන පදනම

ධම්මානන්ද මාවත,වලාන,පානදුර

වලාන

2001.05.17

ක්‍රියාකාරී

 

PN/SS/II/78

දේවාල පාර අන්‍යොධාර සුභසාධක සංගමය

අංක 329,දේවාල පාර,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

වෑකඩ/

නැගෙණහිර

2007.08.6

ක්‍රියාකාරී

 

පා/6/93

සිත්සරණ බහුකාර්ය සුභසාධක සංගමය

සිද්ධාර්ථාරාමය,ගල්තුඩේ,පානදුර

ගල්තුඩේ

2016.06.28

ක්‍රියාකාරී

 

පා/38/98

ඇටඹගොඩ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

116/4,ශ්‍රී මහා විහාර මාවත,පානදුර

ඇටඹගොඩ

1998.05.08

ක්‍රියාකාරී

 

    

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top