අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

28
අගෝ2017
මෙවර  72 නිදහස් දින උත්සවය  අප  කාර්යාලය මෙසේ සැමරු වගයි.....

මෙවර 72 නිදහස් දින උත්සවය අප කාර්යාලය මෙසේ සැමරු වගයි.....

  පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය යටතේ සියලු...

Scroll To Top